Home » Általános tájékoztató

Kréta e-napló

KÖNYVTÁR

Jelen vagyunk a jövőben

Névadónk: Fáy András

fa400
Péceli Fáy András (Kohány, Zemplén vármegye, 1786. május 30. – Pest, 1864. július 26.) író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. Mikszáth Kálmán egyik Fáy Andrásról szóló írásában írta: ha nem Széchenyit illetné „a legnagyobb magyar” jelző, akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a „haza bölcse”, akkor Fáy Andrást illetné ez a cím; így azonban csupán „a nemzet mindenese”.

forrás:wikipedia

Általános tájékoztató

Kedves Szülők!


Szeretnénk néhány szóval bemutatni önöknek a Fóti Fáy András Általános Iskola angol nyelvi munkaközösségének céljait, feladatait, programjait a 2018-19-es tanévben.

Angol szakos tanárok és tanítók:

Beke Kornélia beke.kornelia@faysuli.sulinet.hu

Deákvarga Kinga mk. vezető (felső tagozat) deakvarga.kinga@faysuli.sulinet.hu

Harangi Andrea harangi.andrea@faysuli.sulinet.hu

Szabóné Bódi Tímea bodi.timea@faysuli.sulinet.hu

Ujszászi Beatrix mk. vezető (alsó tagozat) ujszaszi.beatrix@faysuli.sulinet.hu

Zoltáni-Brok Erika zoltani-brok.erika@faysuli.sulinet.hu

Kiemelt feladatunk a kommunikáció alapú oktatás előtérbe helyezése. Ez legfőképpen abban jelenik meg, hogy az 1. és 2. évfolyamon elhagytuk a tankönyv és munkafüzet használatát. Célunk, hogy hangsúlyos szerepet kapjon a sok játék, mondóka-, és daltanulás, hiszen ezek óriási motiváló erővel bírnak, illetve megkönnyítik a későbbi nyelvtanulást. Ezzel párhuzamosan a többi évfolyamon fontos feladatunk a 4 alapkészség (reading, writing, speaking, listening) felszínen tartása, fejlesztése, különös tekintettel a szóbeli kommunikációs feladatok gyakoroltatására, készségszintre hozására. A tavaly elkezdett kommunikatív idegen nyelvtanítási alapelvek mentén haladva szeretnénk növelni a szóbeli feleletek mennyiségét.

A főbb angolos rendezvényeink ebben a tanévbenHalloween: október vége

  • Halloween: október vége
  • III. Angol Nyelvi Szépkiejtési verseny: február és március
  • Országos angol nyelvi verseny 7-8.osztályosok számára
  • Junior nyelvvizsgák januárban és májusban
  • Alapfokú és középfokú nyelvvizsgák májusban
  • Pest Megyei Komplex Angolverseny (Dunakeszi)
  • On-lion és Bendegúz levelezőversenyek folyamatosan a tanév folyamán
  • Nyílt órák tartása a leendő elsősök szüleinek

A tavalyi belső mérés és országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése után, leginkább a nem tagozatos csoportok felzárkóztatására szeretnénk ebben a tanévben koncentrálni, hiszen hiába érnek el szép eredményeket az emelt óraszámban tanuló csoportok, ha az összeredményt nagyon lehúzzák a normál tantervű diákok.

Módszertani kultúránkat szeretnénk növelni az új SMART terem heti rendszerességű használatával illetve az Oxford Kiadó angol nyelvi tankönyvcsaládokhoz tartozó iTool eszközök gyakori beépítésével a tanórák menetébe. Reményeink szerint ezáltal hatékonyabbá és érdekesebbé tehetjük az angolórákat.

Munkaközösségünk egyik legfontosabb célja, hogy minél több diák tegyen sikeres nyelvvizsgát a jövőben. Az ITK Origo junior nyelvvizsgával már nem csak a 7. évfolyamos diákokat, hanem a tehetségesebb 6. évfolyamos tanulókat is szeretnék megcélozni. Felmenő rendszerben a legügyesebb 7. és 8. évfolyamos tanulókkal akkreditált, ITK Origo B1-es szintű, alapfokú nyelvvizsgát szeretnénk lerakatni, de többen jelentkeztek a középfokú nyelvvizsgára is.

Harmadik évét kezdi az iskolai angol nyelvi szépkiejtési vetélkedőnk. Ez a verseny az alsó tagozatos diákok angol nyelvi szavalóversenye, ahol angol anyanyelvű zsűri dönti el, kinek a kiejtése a legszebb és legkifejezőbb. Ennek a versenynek a járási, 10 iskola bevonásával megrendezett fordulóját is munkaközösségünk szervezi.

Bármilyen kérdés, észrevétel vagy segítségkérés esetén angoltanáraink rendelkezésükre állnak telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontokban, illetve a fogadóórákon.

Közelgő események

Igazgatói köszöntő

Kedves Látogató! Köszöntöm Önt, mint az intézményünk honlapját megtekintő érdeklődőt. Olyan információkat találhat itt, melyek sokat segítenek Önnek a tájékozódásban, sokrétű tevékenységet folytató intézményünk megismerésében. Pedagógusaink tapasztalata, felkészültsége valamint intézményeink jó tárgyi feltételei mind azt a célt szolgálják, hogy a ránk bízott gyermekek képességeiknek megfelelő oktatásban részesüljenek.